Androany asabotsy 21 avril ny fotoana hanataterahana ny fampahafantarana ataoan’ny solom-bavambahoakan’i Madagasikara, izay atao eo parvis, kianjan’ny 13 mai.

 

Fampatsiahivany ny niantombohany :

Nanolotra “Projet de loi” hifehezana ny fifidianana ny governementa. Projet de loi izay tsy ankasitrahan ny mpanohitra ny fitondrana. Nizarao roa ireo deputé t@ antenimieram-pirenena 76 manohana ny fitondrana, ary 73 ny vondron’ireo mpanohatra ny fitondrana.

Ny faran’ny volana martsa, dia nisy ny session extra-ordinaire nataon’ireo deputé handaniana izany lalam-pifidianana izany. Nolavin’ireo deputé maro an’isa foana anefa izany. Ary no-“assejournée”-na intelo miantoana ny fandanin an’izany.

Heno fa nampivory ireo deputé sasan’tsasany tany @ hotely Paon d’or ny governemlanta sy ny atoko manohan ny fitondrana HVM. Ary heno (niaraka t@porofo) fa nisy 50 million d’ariary nozaraina t@ireo deputé tonga nivory ho tambin’ny hifidianana ity lalana hafahafa ity.

Tampoka teo, ny 03 avril 2018, lany tokoa teny @antenimieram’pirenena ilay lalàna.

Nametraka fitoriana teny @ bianco sy HCC ireo deputé 73 mpanohatra noho io kolikoly io.

 

20 Avril – Hariva

Ny zoma 20 avril dia efa feno mpitandro ny filaminana teny analakely, nanodidina ny hotel de ville.

 

21 avril – tapan voalohany – Sakoroka : 09h30 – 12h30

Tonga maro ny vahoaka namaly ny antso nataon’ireo deputé. Etsy ankilany, ny mpitandro filaminana ihany koa dia efa vonona t@fanakanana na barrage nataon’izy ireo. Tsy nampihemotra ny vahoaka anefa izay. Vokany, nanparitaka ireo vahoaka ny mpitandro ny filaminana t@alalan’ny “Bombe lacrimogène” maro dia maro.

10h30 : Nokasihin’ny mpitandro filaminana tanana ny deputé Rosy.

11h30 : Nanao fanambarana tao @radio Free FM ny filohan’ny Croix rouge Madagascar fa nahita maso mivantana mpitandro filaminana nanipy “Bombe lacrimogène” tao @ la cours’ny toerana fitsaboana ny zaza.

Heno fa nisy tifitra, tamin’ny “balle réel” tsy latsakin’ny telo nandritra izay fanamparitahana izany.

  • Nisy voa t@handriny
  • Nisy voa t@kibony
  • Ary nisy voa @hatokany

Fantatra fa namoy ny ainy ny iray t@ireo dia rehefa nohentinba teny @hopitaly.

 

21 avril – tapan faharoa – Fanomanana sy fanombohana : 12h30 –

13h : Tafiditra ao @parvis ihiany ireo vahoaka sy ireo deputé.

13h33 : Tafapetra ny fanamafinsam’peo hanaovana ny tatitra.

17h30 : Manao ny fanambarana ny deputé Maitre Hanitra sy ny lehibe ny CRGN

 

Bilan :

  • 4 no maty nohon’ny lacrymogène nataon’ny “mpitandro filaminana
  • Tsy nisy ny tatitra fa fanambarana fohy no natao.
  • Hitohy amin’ny Alatsinainy ny fihetsiketsehana.