Voka-tsoa dimy entin’ny karoty amin’ny fahasalamana

Ranona karoty sy karoty manta

Karoty hoe ? Tsy zoviana amintsika intsony ity legioma miloko volomboasary ity. Atao lasary miaraka amin’ny voatabia na atao laoka miaraka amin’ny ovy; maro ny afaka hikarakaràna azy. Fa anio dia entina amin’ny mpamaky ny tombontsoa vitsivitsy entin’ny karoty amin’ny fahasalamantsika. Tsara ho an’ny maso Mety efa fantatsika rehetra ity voka-tsoa voalohany ity, kanefa tsara … Continuer la lecture de « Voka-tsoa dimy entin’ny karoty amin’ny fahasalamana »


Torohevitra vitsivity ho fitsaboana ny aretim-bavony

Misy karazany maro no mety mahatonga ny aretim-bavony. Ireto ary misy torohevitra telo (3) afaka handramana raha tratran’ny aretim-bavony ianao. Koa manasa anao ary hamaky azy etsy ambany raha mahaliana anao izany. 1 -Torohevitra voalohany Maka ianao « tamotamo » dia sasana madio tsara. Avy eo dia voasana tsara ilay izy dia kikisana. Vita izay … Continuer la lecture de « Torohevitra vitsivity ho fitsaboana ny aretim-bavony »


Torohevitra ho an’ny fahasalamana

Vonona ny hanatanja-tena

Mba hanantsarana sy hiarovana ny fahasalamanao, mihinàna voankazo dimy sy legioma isan’andro. Tsy tsara atao  be menaka sy sira ny sakafo (sakafo matavy sy salé). Tsy mifoka na misotro zava-mahadomelina izay mety mamotika tanteraka ny vatana. Ny olona tsirairay dia samy mahalala na mahafantatra fa ny fahasalamana no harena voalohany indrindra amin’ny olombelona. Ka raha … Continuer la lecture de « Torohevitra ho an’ny fahasalamana »


Ny tsara ho fantatra momba ny aretina kitrotro

Zaza any amin'ny mpitsabo

Ny aretina kitrotro dia aretina hita manerana an’izao tontolo izao fa tsy eto Madagasikara ihany. Haingana be ny fifindran’izany aretina izany amin’izao fotoana izao ary efa maro ny olona matin’ity aretina ity indrindra fa eto amintsika. Mba hanampiana antsika ary hiadiana aminy dia indreto misy fahalalàna tsara ho fantatra momba ny aretina kitrotro. Inona moa … Continuer la lecture de « Ny tsara ho fantatra momba ny aretina kitrotro »


Sida : de nouveaux traitements possibles contre le VIH

Virus du Sida

Des travaux de recherche sur le VIH, publiés à Paris jeudi dernier ont montré que de nouveaux médicaments contre le VIH pourront voir le jour dans quelques années. Cela semble incroyable, mais c’est ce que les résultats de recherches menées par cette équipe de chercheurs en France ont permis de montrer. De nouveaux traitements contre … Continuer la lecture de « Sida : de nouveaux traitements possibles contre le VIH »


AVC : qu’est-ce-que c’est ? Et quels sont ses symptômes ?

AVC ou Accident Vasculaire Cérébral est une affection cérébrale due à une artère cérébrale bouchée, ou dans certains cas à une hémorragie dans le cerveau. S’il s’agit d’une artère bouchée, qui est le cas le plus souvent rencontré, l’apport en oxygène se trouve stoppé. Cela provoque la mort des cellules non alimentées en oxygène. La … Continuer la lecture de « AVC : qu’est-ce-que c’est ? Et quels sont ses symptômes ? »


Faire le point sur la rougeole

La rougeole connue aussi comme la première maladie touche surtout les enfants. Il est recommandé de faire vacciner son enfant pour éviter les complications de la maladie.


Comment faire pour préserver ses articulations

Les articulations nous permettent de bouger, de se plier, de courir, de marcher, etc. Mais lorsque les articulations nous font du mal, il est important d’y remédier le plus vite possible. Pourtant, mieux vaut prévenir que guérir. Alors nous devons bien préserver nos articulations. Les articulations Le corps humain compte 400 articulations qui peuvent être … Continuer la lecture de « Comment faire pour préserver ses articulations »


Comment savoir si l’on est enceinte?

Une femme enceinte

Comme il est souvent dit, la grossesse provoque un bouleversement hormonal chez la femme. Cela affecte bien le corps de la femme mais pour certaines, le début de la grossesse passe inaperçu. Ces femmes ne sont pas soumises à un symptôme particulier. Pour la plupart des femmes par contre, le corps envoie clairement des signes … Continuer la lecture de « Comment savoir si l’on est enceinte? »


Quelques soins à reconsidérer pour les femmes enceintes

Femme enceinte ? Que c’est beau de porter un enfant. Mais cela a aussi son lot de contraintes diverses qui va avec. On a les hormones en ébullition. Et parlant des hormones, elles changent beaucoup de choses chez une femme enceinte. A ce moment-là, il existe les soins que les futures mamans doivent arrêter ou … Continuer la lecture de « Quelques soins à reconsidérer pour les femmes enceintes »