Fambara vitsivitsy milaza fa tsy ampy rano ny vatana

Ny fisotroan-drano dia ilaina tokoa

Anisan’ny zavatra tena ilain’ny vatan’ny olombelona ny rano. Ilaina amin’ny fahavelomana sy ny maro samihafa izy. Ka raha sanatria tsy ampy rano ny vatana dia misy fambara sasany alefany mba hahafantarantsika izany. Marary ny loha Ny fahararian’ny loha dia anisan’ny fambara fa tsy ampy rano ny vatana. Rehefa maina mantsy ny andro sy tsy nisotro … Continuer la lecture de « Fambara vitsivitsy milaza fa tsy ampy rano ny vatana »


Torohevitra sivy hikolokoloana ny vavony

Fikolokoloana ny vavony

Fantaro ireo voka-tsoa dimy entin’ny akondro

Voankazo mahasoa ny akondro

Ny akondro dia anisan’ireo voankazo be mpihinana indrindra eran-tany, indrindra any amin’ny tany tropikaly toa an’i Madagasikara. Na ao an-trano atao desera na ho an’ny mpanao fanatanjahan-tena dia mankafy azy ny ankamaroan’ny vahoaka. Mba ho haintsika kokoa ny momba ity voankazo mavomavo ity dia ndeha hampahafantarina antsika ny voka-tsoa dimy entiny amin’ny fahasalamana. Mba hanatsaràna … Continuer la lecture de « Fantaro ireo voka-tsoa dimy entin’ny akondro »


Sakafo dimy mandoro tavy ao amin’ny vatana

Régime brûle graisse

Matetika isika tsy dia mandanjalanja ny sakafo hanintsika ka mampahangeza ny vatana. Ilaina amin’ny fahasalamana anefa ny vatana amin’ny lanjany antoniny tsara. Izany indrindra no anolorana antsika torohevitra vitsivitsy hanampy antsika hihena. Manasa anao ary hanohy ny famakiana hatramin’ny farany momba ireo sakafo vitsivitsy mandoro ny tavy izay mety tafapetraka ao anaty vatantsika ao : … Continuer la lecture de « Sakafo dimy mandoro tavy ao amin’ny vatana »


Sakafo dimy manatsara ny fiasan’ny aty

Des fruits bons pour la santé

Ny aty dia anisan’ny taova lehibe indrindra ao amin’ny vatana. Ho an’ny olon-dehibe dia milanja 1,5 kilao izy io. Ny fahasalamany dia zava-dehibe tokoa amin’ny fiainana sy fahavelomantsika. Raha lazaina fohy dia ny aty no maka, mamadika sy mampahatonga izay poizina mety tafiditra any anaty any tsy hahafaty. Tsy azo tsinontsinoavana araka izany ny fahasalaman’ny … Continuer la lecture de « Sakafo dimy manatsara ny fiasan’ny aty »


Voka-tsoa dimy entin’ny karoty amin’ny fahasalamana

Ranona karoty sy karoty manta

Karoty hoe ? Tsy zoviana amintsika intsony ity legioma miloko volomboasary ity. Atao lasary miaraka amin’ny voatabia na atao laoka miaraka amin’ny ovy; maro ny afaka hikarakaràna azy. Fa anio dia entina amin’ny mpamaky ny tombontsoa vitsivitsy entin’ny karoty amin’ny fahasalamantsika. Tsara ho an’ny maso Mety efa fantatsika rehetra ity voka-tsoa voalohany ity, kanefa tsara … Continuer la lecture de « Voka-tsoa dimy entin’ny karoty amin’ny fahasalamana »


Torohevitra vitsivity ho fitsaboana ny aretim-bavony

Misy karazany maro no mety mahatonga ny aretim-bavony. Ireto ary misy torohevitra telo (3) afaka handramana raha tratran’ny aretim-bavony ianao. Koa manasa anao ary hamaky azy etsy ambany raha mahaliana anao izany. 1 -Torohevitra voalohany Maka ianao « tamotamo » dia sasana madio tsara. Avy eo dia voasana tsara ilay izy dia kikisana. Vita izay … Continuer la lecture de « Torohevitra vitsivity ho fitsaboana ny aretim-bavony »


Torohevitra ho an’ny fahasalamana

Vonona ny hanatanja-tena

Mba hanantsarana sy hiarovana ny fahasalamanao, mihinàna voankazo dimy sy legioma isan’andro. Tsy tsara atao  be menaka sy sira ny sakafo (sakafo matavy sy salé). Tsy mifoka na misotro zava-mahadomelina izay mety mamotika tanteraka ny vatana. Ny olona tsirairay dia samy mahalala na mahafantatra fa ny fahasalamana no harena voalohany indrindra amin’ny olombelona. Ka raha … Continuer la lecture de « Torohevitra ho an’ny fahasalamana »


Ny tsara ho fantatra momba ny aretina kitrotro

Zaza any amin'ny mpitsabo

Ny aretina kitrotro dia aretina hita manerana an’izao tontolo izao fa tsy eto Madagasikara ihany. Haingana be ny fifindran’izany aretina izany amin’izao fotoana izao ary efa maro ny olona matin’ity aretina ity indrindra fa eto amintsika. Mba hanampiana antsika ary hiadiana aminy dia indreto misy fahalalàna tsara ho fantatra momba ny aretina kitrotro. Inona moa … Continuer la lecture de « Ny tsara ho fantatra momba ny aretina kitrotro »


Sida : de nouveaux traitements possibles contre le VIH

Virus du Sida

Des travaux de recherche sur le VIH, publiés à Paris jeudi dernier ont montré que de nouveaux médicaments contre le VIH pourront voir le jour dans quelques années. Cela semble incroyable, mais c’est ce que les résultats de recherches menées par cette équipe de chercheurs en France ont permis de montrer. De nouveaux traitements contre … Continuer la lecture de « Sida : de nouveaux traitements possibles contre le VIH »